A vendéglői boroshordó

A vendéglői boroshordó 

(Vendéglősök Lapja 1911 cikkrészlet)

A nagy magyar költőkirály ezzel a négy sorral vezeti be örök szép „Fóti dal“- át:

Fölfele megy borban a gyöngy,

Jól teszi ;

Senki tőle e jogát el

Nem veszi.

Igenis, senki a bortól e jogát el nem veszi, de elveszi jogtalanul a rosszul kezelt tisztátalan boroshordó, melynek bortartalmában ugyan nem a gyöngy, hanem a penészgomba száll fölfele. Régi közmondás :

— Rossz korcsmaros, aki a pinczéje, hordója tisztántartásán takarékoskodik.

Nagy igazság van ebben, mert akinek nincs tisztán tartott hordója, annak nincs jó bora sem, minek következtében vendége nincs, mert ha véletlenül betéved egy hozzá, az is megszökik tőle. Meg úgy is járhat, mint az egyszeri pápateszéri izraelita csárdás, akinek tisztátalan hordóiban megeczesedtek, megsavanyodtak a borai.

Akkoriban Savanyu Jozsi, a hires bakonyi betyár garázdálkodott ezen a tájékon. Egyszer valaki feljelentést irt a papai szolgabírói hivatalhoz, mely hangzott a kivetkezőkben:

Savanyú Jóska

Tekintetes Szolgabiroi Hivatal ! Alulírott mar régen tapasztaltam, hogy Stern Iiczig teszéri csárdás pinczejeben a Savanyut rejtegeti, mit is ezennel feljelentek.

Nagy díj volt akkor kitűzve annak, aki Savanyu Józsit kézrekeríti. A csendőrség kiszállt Stern  csárdáshoz és kérdőre vonta. Az őseire esküdött meg, hogy soha világéletében nem látta Savanyu Józsit. — A csendőrök nem hittek neki s vizsgálatot tartottak a pinczéjében. Nem tálaltak ott mást, mint penészt es pinczeférgeket, no meg a hordókat.

— Hátha ebbe a nagy hordóban van Savanyu ? — jegyezte meg az egyik csendőr.

Stern csárdás, hogy megczáfolja ezt az állítást, vette a hébért es bort szítt a kérdéses hordóból s  megkinalta vele a csendőröket. Azok ittak s egyszerre megértettek mindent. Még a névtelen feljelentés czelzátat is. Elkáromkodták magukat: — No Iczig, hogy a menydörgős ragya csapjon a pinczédbe, mégis csak ebben a penészes hordóban rejtegeted te ezt a büdös „savanyót!“

Hát bizony még a csárdásgazdáknak is gondot kell fordítaniok hordóik tisztántartására, nehogy a teszéri csárdás esete ismétlődjék meg velük.

(Forrás: FSZEK_HelyiLapok_VendeglosokLapja_1911__pages212-213)