Balázsjárás Pápateszéren

Mészáros István Balázsjárás Pápateszéren 1845-ben

Zichy Domokos veszprémi püspök 1845-i vizitációja a pápateszéri balázsjárásról tudósít. A plébános jelentése így szólt a tanítóról, illetőleg az iskolásokról:

,, . . . a Tanítót hivják Szabó Sebestyénnek, végzett Logicát, el van látva praepa-randiai Bizonyítvánnyal, tanit harmincz évekig, jó módja van a tanittásban és kötelességének megfelelni igyekszik. Télen által jár száz tiz gyermek, de részént a ruházat, kivált a lábbeli hiánnyá miatt, részént némely Szülök közönyössége miatt, ezeken kivül némelylyek elmaradnak, Nyáron által pedig az öregebbek munkára fogattatván, a kissebbekbül egész nyáron bejárnak hetvenen.

Tartoznak minden nap mise előtt megjelenni és a Templomba, viszsza is, ének szóval sorban menni, Sz. Mise alatt a Szentest [?] imátkozni. Mikor haza botsáttatnak és sorba mennek, és minden embernek Ditsértessék a Jézus Krisztussal köszönni, és otthon Szüleiknek kezet csókolni kötelessek. Ha temetés van, arra is (kivévén az igen rossz időt), sorba kell menniök és énekelniök. . .

Ünnepeken és vasárnapokon a predikatiokbul is tartoznak valamit felmondani, délután tanittásra és lytániára jönni és a processiokon zászlójokat sorban követni.

Hogy jobb kedvel jöjjenek az Iskolába, farsangon Bálás járás engettetik nekik, mellyet a Musika és tántz szok követni. . .”

Figyelemre méltó e szövegben az is, hogy a gyerekek minden nap az utcán énekszóval vonultak végig az iskolából a templomba, majd vissza a templomból az iskolába. Ugyanez volt a szokás Pápateszér filiájában, Iván iskolájában is: az iskolások „tartoznak ünnepen és vasárnap, hét köz nap is, mikor mise van, a Templomba sorba énekelve menni, vissza is úgy, haza is sorba csepretnek, temetésre is úgy jelennek meg”.

Az ismertetett irat a veszprémi római katolikus Püspöki Levéltárban, az 1845-i canonica visitatio pápateszéri anyagában, az előzetesen bekért jelentések között található.