Nikodém Ernő: Bérmálás 1988.

Dicsértessék Jézus, most és mindörökké,
Ki szolgáját küldte ma hívei közé.
Püspök atyánk által kapott megbízatást.
Isten hozta ide hozzánk Mihály atyát!
 
Ma szebb az énekünk, és buzgóbb az imánk.
Örömünnepet ül egész plébániánk,
hogy eljött Teszérre, erre a megható lelki eseményre.
 
Bár nem vagyunk méltók, az érdemünk kevés,
Mihály atyát látni nekünk kitűntetés.
Lelki vigaszt nyújtott ez a szép bérmálás,
hitünk erősíti az Öntől nyert áldás.
 
Kilencszázötven év gyászos öltözetben,
Hol vagy István király mondjuk ma döbbenten.
Népünk apostola, államalapítónk, nem csak Szent Fiának,
Nekünk is tanítónk.
 
Róla emlékezvén, áldjuk bölcsességét,
Boldogságos Szűznek, ajánlotta népét..
Szent nevét viseli községünk temploma,
Könyörögjél értünk égi szép Patróna!
 
Hálát is kell adnunk, boldogasszony Anyánk,
Megszépült templomunk, jó a lelkiatyánk.
Szent nevedhez méltó a Jóisten háza,
Joggal ragaszkodik Pásztorunkhoz nyája.
 
Fűthetővé vált a megújult templomunk,
Új harang is jelzi, mit tett plébánosunk.
Csak a szívünkben élt hőseink emléke,
De most szobor épül, benne segítsége.
 
Történelmi tett volt, mit nemrég alkotott:
Megmentette nekünk a zsörki templomot,
Bebizonyította: Nincs lehetetlenség.
A Jóisten segít, ha van lelki egység.
 
Szívünkig hatol minden szentbeszéde,
Felejthetetlen volt az ezüstmiséje.
Bízva kérjük Isten, hogy a János atya
aranymiséjét is templomunkban tartsa.
 
Az Ő minden szavát iránytűnek tartjuk,
Hitünk igazságát mi általa valljuk.
Ebben megerősít a püspöki szózat,
Melyet esperesünk meggyőzően olvas.
 
Mert eszmei zavar is akad hazánkban,
Nem mindig valljuk meg szenti hitünket bátran.
Gyűlölet, gonoszság csorbítja életünk,
Bízva könyörgünk, hogy segítsél Istenünk!
 
Hamar hűtlenkedünk, könnyelműen élünk,
kísértésbe esünk, rengeteg a vétkünk.
Bús nemzetünk sorsa rettentően nehéz,
Érdemünk jobbsorsra Istenem, de kevés!
 
Isten, áldd a magyar, Jöjjön egy szebb korszak,
Szilárduljon hitünk, legyen biztos holnap.
Királyunk Szent Jobbja mutass utat nekünk,
Mentsd meg minden bajtól most is a nemzetünk!
 
Intelmeid szerint érvezzük a békét,
Amely biztosítja lelkünk menedékét.
Hű tagjai legyünk, bátran az Egyháznak,
Tudjunk ellenállni minden gonoszságnak!