Nikodém Ernő: Németh László atya + érkezésére

Plébános Úrhoz!

Szólnak a harangok
Ütemesen zengve
Szinte belezúgnak
A falusi csendbe.

E szép zengő hangok
Körbe elterülnek
Mindenkit keresnek
Senkit sem kerülnek

Ma az összes harang
Széjjel sugározta
Megjött Plébános úr
A jó Isten hozta

Tedeumot mondunk
Felhangzik az ének
Dicsőség és hála
Az ég Istenének

Urunk te nem hagytad
Árván hű népedet
Az új plébános úr
Itt van, megérkezett

Gyönyörű a templom
A híveket várja
Az új lelki pásztor
Beiktatására

Felzúg az orgona
A gyertyák lobognak
Ma az erző szívek
Gyorsabban dobognak

Nagy ünnephez méltó
Kedves a hangulat
Szívünkből köszöntjük
A Plébános Urat

Dicsértessék Jézus
Most és mindörökké
Ki új Atyát küldött
Jó hívei közé

Bár nem vagyunk méltók
Az érdemünk kevés
Hogy Ő még is eljött
Nekünk kitüntetés

Mi akik részt veszünk
E szép ünnepségen
Kérjük, hogy sokáig
Maradjon Teszéren
 
Atyánk ma hazánkban
Átalakulás van
Végre megvallhatjuk
Szent hitünket bátran
 
Jaj de nagyon sokszor
Gyászos öltözetben
Hol vagy István király
Mondtuk megdöbbenten
 
Népünk Apostola
Állam alapítónk
Nem csak szent fiának
Nekünk is tanítónk
 
Pápateszérről is
Áldjuk bölcsességét
Boldogságos Szűznek
ajánlotta népét
 
Szent nevét viseli
Községünk temploma
Imádkozzál értünk
Égi nagy patróna

Bús nemzeted sorsa
Rettentően nehéz
Érdemeink jobb sorsra
Szűz Anyánk de kevés
 
Hozzád fohászkodunk
Jöjjön egy szebb korszak
Szilárduljon hitünk
Legyen biztos holnap
 
Hitünk szerint élve
Keressük a békét
Amely biztosítja
Lelkünk menedékét
 
Megyei Püspök Atyánk
Kegyes Főpásztorunk
Gondoskodásáért
Köszönetet mondunk