Kossuth Lajos házassága

Kossuth Lajos házassága

Csárdapusztai kápolna

Ismeretes, hogy a budapesti belvárosi főplébánia templom egykori papja, Feichtinger Domokos megtagadta az áldást az evangélikus Kossuth Lajos és katolikus menyasszonya, Meszlényi Teréz 1841 január 9-én tartott esküvőjén. Mivel a vőlegény nem volt hajlandó reverzálist adni, és a váci püspök dispenzációja sem érkezett meg idejében, a plébános csak a törvény által előírt formaságokkal adta össze a házasulandókat.

Markovics János egykori Pápateszéri plébános, veszprémi székesegyházi kanonok

Kossuth buzgó katolikus apósa, akinek a Veszprém megyei Kisdém határában volt birtoka, felkérte az illetékes pápateszéri plébánost, Markovics János esperest, hogy a birtokhoz tartozó Csárda pusztai kápolnában áldásban részesítse a fiatal házasokat. A katolikus kápolna falán 1994 óta emléktábla hirdeti, hogy „E kápolnában áldották meg 1841-ben Kossuth Lajos és Meszlényi Terézia házasságkötését”.

További információk:

https://www.facebook.com/csardapusztai.kapolna/