Nikodém Ernő: dr. Kisnemes János ezüstmiséjére

Jó Atyánk ma buzgóbb itt minden imádság
Mert nagy napra ébredt Teszér, Szentiván, Ság.
 
Tedeumot mondd ma ez a három község
Legyen az Istennek hála és dicsőség.
 
Főtisztelendő úr, kedves lelki Atyánk,
Öröm ünnepet ül a mi szűkebb hazánk.
 
Huszonöt éve, hogy beteljesült vágya,
Nehéz időkben lett az Isten szolgája.
 
Kiválasztást nyert, mert elhívatást érzett,
Pappá szentelték és először misézett.
 
Ez volt ételének legszebb eseménye,
azt kívánjuk Atyánk még sok öröm érje.
 
Isten ajándéka kitüntetés nékünk,
hogy ezüst miséjén ma itt részt vehettünk.
 
Isten előtt kedves az egyházközségünk,
mert kiérdemeltük, hogy Önt adta nékünk.
 
Főtisztelendő Urat már tizennégy éve,
hogy a Gondviselő elküldte Teszérre.
 
Nagyra becsülésünk azóta kíséri,
áldásos munkáját mindenki dicséri.
 
Megszépült templomunk a jó Isten háza,
És már fűthető is, Önnek jár a hála.
 
Atyánk úgy is buzdít, ezt meg kell csinálni,
aztán a munkában is élen szokott járni.
 
Számtalan esetben egyetlen szavára
megmozdult a község mindnyájunk javára.
 
A jó lelki pásztort követi a nyája
amit hitünkért tett az Isten megáldja.
 
Tudjuk nem szereti ha nagyon dicsérjük,
ma legyen elnéző Atyánk arra kérjük.
 
Büszkék vagyunk, hogy itt doktor a plébános,
igen felkészült papa, ön Kisnemes János.
 
A lelkünkig hat minden prédikációja
melyben híveit bűntől, rossztól óvja.
 
Buzdít bennünket értelmes életre,
mindenféle téren int a mérsékletre.
 
Az erkölcstelenséget gyakran ostorozza,
hitünk erényeit közelünkbe hozza.
 
Zavaros a világ, nincs igazi béke,
de van igaz hitünk, lelkünk menedéke.
 
Isten megpróbálta híveinek Atyját,
mert magához vette drága édesanyját.
 
Fájdalmára vigasz e szó: Találkozuk,
mert mi akik hiszünk, minden feltámadunk.
 
Jó Atyánkból való ez a hű idézet,
temetőben mondott erről szentbeszédet.
 
Önben megtaláltuk azt a lelki atyát,
akinek követni üdvös minden szavát.
 
Lélekben gazdagabb ma ez a szép vidék,
mert Ön jól ápolja híveinek hitét.
 
Ez az egyházközösség jaj, de árva lenne,
jó Atyánk közülünk ha végleg elmenne.
 
Még a gondolat is bántja a szívünket,
ki tartanál ilyen magasan hitünket.
 
Mi akik részt veszünk e szép ünnepségen,
azt kívánjuk szívből maradjon Teszéren.
 
Istenünkben bízva buzgón imádkozunk,
hogy arany miséjén ismét találkozzunk.
 
Legyen keresztelő, hirdesse az igét,
Majdan lelkünkért is mondjon gyász szent misét.
 
Istentől Ön által feloldozást remél,
Atyánk minden híve: Ság, Szentiván, Teszér.
 
Lelkünk gyógyítását akik Önre bíztuk,
dicsérjük és áldjuk az Úr Jézus Krisztust.
 
Vezesse jó úton ezt a plébániát,
ma ezüst miséjén ezért mondunk imát.
 
Mindnyájunk javára éltesse Istenünk,
sok lelki örömet szerezzen még nekünk.
 
Állampolgárként is szívből gratulálunk,
a TSZ nevében is minden jó kívánunk!