Pápateszéren szolgált plébánosok, káplánok adatai a Veszprém Megyei Levéltár Sematizmusa alapján